עמוד ראשי | שינויים אחרונים | עריכת דף זה | גירסאות קודמות

גירסה להדפסה | Disclaimers

לא בחשבון
כניסה לחשבון | עזרה
 

צ'ארלס שילר: בין אסתטיזציה של הטכנולוגי לבין טכנולוגיזציה של הקיום

תרבות דיגיטלית

dancer.jpg

צ'רלס שילר (Sheeler) פרט מתוך סדרת עבודותיו המתעדת את מפעלי פורד בשנת 1927.


nagy.jpg

לאזל-מוהלי נאג'י László Moholy-Nagy Light Prop for an Electric Stage 1930 [העתק העבודה המקורית נעשה בשנת 2000 עבור תערוכת עבודותיו שהוצגה בטייט שבלונדון.]


Light Prop for an Electric Stage, 1930, is one of the key works in the history of twentieth-century sculpture, standing at the intersection of the histories of kinetic art, of the machine aesthetic, and of material innovation. Building on the artist’s exploration of effects of transparency and movement in his painted and photographic oeuvre, the Light Prop has also had a rich and influential afterlife, too. Under the artist’s supervision, it has been presented as a stage lighting device for abstract theatre (hence its earliest and best title), as a free-standing (immobile) sculpture, and as the main ‘actor’ in an experimental film by the artist. The sculpture has been in the collection of the Busch-Reisinger Museum since 1956. Both before and after 1956, the work suffered damage, alteration, inappropriate restoration, and mechanical instability. The work today stands at some distance from its pristine state: materials are misleading and the movement is so much compromised that it can only be operated for a few minutes every week.כדי להשתתף בשיחה - השתמשו בכפתור "שיחה על דף זה" בתפריט הימני, לאחר שנרשמתם ונכנסתם למערכת. זיכרו להשתמש בכפתור ה"חתימה" בסיום דבריכם.


[עמוד ראשי]
עמוד ראשי
שינויים אחרונים
מאמר אקראי

עריכת דף זה
שיחה על דף זה
גירסאות קודמות
דפים המקושרים לכאן
שינויים בדפים המקושרים

דפים מיוחדים
דווח על באגים