עמוד ראשי | שינויים אחרונים | עריכת דף זה | גירסאות קודמות

גירסה להדפסה | Disclaimers

לא בחשבון
כניסה לחשבון | עזרה
 

רשימת ספרים לקריאה - גישות אלטרנטיביות

תרבות דיגיטלית

pierre duhem: the aim and structure of physical theory


ludwik fleck: genesis and development of a scientific fact


humberto maturana and francisco varela: the tree of knowledge


לינקים בנושאי אוטופוייזיס (מטורנה ווארלה) בסוף הרשימה כאן: [1] (http://bendov.info/cours/sources/chaolink.htm)


וכן, מי שלא קרא כבר - חשוב לקרוא:

תומס ס. קון: המבנה של מהפכות מדעיות


להיכרות כללית ברמת מבוא עם גישות מקובלות בפילוסופיה של המדע:

?Alan Chalmers, What Is This Thing Called Science


ספרים בעברית בנושאי כאוס, מורכבות ורשתות:


ג'יימס גליק: כאוס

מארי גל-מן: הקווארק והיגואר

אלברט-לסלו ברבאשי: קישורים - המדע החדש של רשתות


וכן מומלץ:


Roger Lewin: Complexity, Life at the Edge of Chaos

או

Mitchell Waldrop: Complexity, The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos

שניהם בערך על אותם נושאים.


לחצו כאן כדי לחזור לדף הראשי: YOAV


[עמוד ראשי]
עמוד ראשי
שינויים אחרונים
מאמר אקראי

עריכת דף זה
שיחה על דף זה
גירסאות קודמות
דפים המקושרים לכאן
שינויים בדפים המקושרים

דפים מיוחדים
דווח על באגים