"אחותי ואני" מאת פרידריך ניטשה, בתרגומו של איל לוין